STU-kollegiet er et bofællesskab for op til otte unge mennesker, der går på STU (særlig tilrettelagt uddannelse) i Skanderborg Kommune.

Bofællesskabet er blevet til i et samarbejde mellem Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune.

Kollegiet består af to lejligheder på Chr. Koldsvej. Der er ansat en boligsocial vicevært, der støtter de unge i at få hverdagen til at fungere og i at være aktive i deres fritidsliv. De unge beboere er således en aktiv del af livet i Højvangen og er blandt andet frivillige i forskellige arrangementer.