Projekt Højvangen er en boligsocial helhedsplan, der har fokus på trivsel, fællesskab og naboskab mellem beboere i området.

Projektet er et samarbejde mellem Skanderborg Andelsboligforening (Grønnedalsparken) og Midtjysk Boligselskab (Poul la Coursvej), Skanderborg K0mmune og Landsbyggefonden.

Projekt Højvangen sætter en række sociale initiativer i gang for at:

– bringe områdets ressourcer i spil

– skabe og styrke positive fællesskaber

– skabe ejerskab for eget liv og lokalområde

– skabe respekt og forståelse for hinandens forskellighed

– bryde negativ social arv

Vi arbejder indenfor tre indsatsområder:

  • Tryghed og trivsel

  • Forebyggelse og forældreansvar

  • Uddannelse og Beskæftigelse

Siden december 2007 har der været en boligsocial helhedsplan i området.

1. januar 2017 trådte den nuværende projektperiode i kraft, som løber frem til 31/1- 2021