Familiekurser i Højvangen er et tilbud til familier bosiddende i Projekt Højvangens område og formålet er at skabe mere trivsel for de enkelte familier. Familierne mødes en aften om ugen til fællesspisning, oplæg, diskussion og erfaringsudveksling.

Imens er der aktiviteter for børnene i Børnehaven Regnbuen. Kurserne giver rum for refleksion over familielivet, ny viden og fællesskab mellem de deltagende familier.

Familiekurset kører på lukkede forløb med 10-12 kursusgange og 6-8 deltagende familier ad gangen. Kurset inkl. mad er gratis for deltagerne, men der forventes, at man møder op hver gang samt er motiveret for at skabe positive forandringer for og i sin familie.

Temaerne på kurset har tidligere været børneopdragelse, teenagere, forældrerollen, sundhed, traumer mm. Der er på hvert kursusforløb og afsat tid til, at voksne og børn hygger sig, leger eller tager på tur sammen.

Der har i foråret 2019 været afholdt et forløb med arabisk tolk. Næste forløb bliver i efteråret 2019, men det er endnu ikke afklaret, om dette bliver et hold med eller uden tolkning.

Hvis man er interesseret, kan man kontakte Projekt Højvangen.