Den månedlige fællesspisning i Højvangen har efterhånden kørt i mange år. Takket være mange gode frivillige kræfter, der samarbejder om at planlægge, lave mad, dække borde, sælge sodavand og rydde op. Der er som regel 70-90 gæster til fællesspisningen, som foregår den tredje tirsdag i hver måned i Beboerhuset på N.F.S. Grundtvigs Vej 50.

Det koster 35 kr. for alle over 16 år, mens børn mellem 6 og 15 år spiser for 15 kr. Børn fra 0-5 år spiser gratis, ligesom det er gratis den første gang, man deltager i fællesspisningen.

Tilmelding foregår på Projekt Højvangens facebookside eller på lister i beboerhusene.