Legeland i efterårsferien 2015

Legeland i efterårsferien 2015

De fleste aktiviteter er lukket ned på grund af corona-situationen.

Følg med på Projekt Højvangens facebook-side for de nyeste opdateringer:)

Projekt Højvangen samarbejder med afdelingsbestyrelser, beboere og foreninger om en række aktiviteter. For alle aktiviteter gælder, at de er åbne for alle, uanset om man er bosiddende i Projekt Højvangens område eller ej.

Sommerfest i Højvangen er en årlig begivenhed for hele lokalsamfundet. En lørdag sidst i maj eller først i juni emmer boligområdet af liv, musik, aktiviteter og nabo-hygge. Mange foreninger og institutioner bidrager også med aktiviteter på denne dag.

Storlegeland i skolernes efterårs- og vinterferie foregår i Gymnasiehallen eller på Niels Ebbesen Skolen. Her er der fire af ugens dage aktiviteter for børn. Der er typisk 100 deltagere om dagen og dette er åbent og gratis for alle.

Jobcafé er åben hver 14. dag for unge mellem 13 og 17 år, der gerne vil have et lommepengejob eller fritidsjob. Vi kan i samarbejde med de unge og de lokale erhvervsliv tilbyde de unge et lommepengejob i ca. 3 måneder, så de kan få joberfaringer. Vi hjælper også med jobansøgning til et fritidsjob. Lommepengejobs er kun for unge, der bor i projektområdet.

Fællesspisning har vi hver 3. tirsdag i måneden. Der er mad fra forskellige kulturer. En stor frivilliggruppe sørger for at arrangere den succesfulde aktivitet med godt 80 månedlige gæster.

Børne- ungeholdet mødes hver tirsdag kl. 16 for at hygge sig og lave mad sammen. Der er to ansatte samt frivillige voksne, der deltager. Formålet er at skabe et positivt fællesskab mellem børnene i området. Holdet mødes i Haverne i sommerhalvåret og hjælper med haveholdet. I sommerhalvåret tilberedes mad, kage mm udendørs over bål eller i pizzaovn. I vinterhalvåret rykker holdet ind i Beboerhuset på NFS. Grundtvigs Vej. Ud over madlavning og havehold, hører boldspil, cirkusaktiviteter og ture ud af huset til aktiviteterne. Det er desuden et afgørende element, at børn og unge indgår i en demokratisk proces i forhold til selv at tage initiativer, tage ansvar og eksekvere aktiviteter – der arbejdes desuden på at få lavet en børnebestyrelse.

Haverne i Højvangen er beboerdrevne haver samt udekøkken og pizzaovn. Haverne drives i samarbejde med foreningen “Sammen Gror Vi”. Haverne er til gavn og glæde for alle og passes dels af børne- ungeholdet samt et voksent havehold.

Familiekurser arrangeres for beboere i Projekt Højvangens område og formålet er at skabe mere trivsel for de enkelte familier. Familierne mødes en aften om ugen til fællesspisning, oplæg, diskussion og erfaringsudveksling. Imens er der aktiviteter for børnene i Børnehaven Regnbuen. Kurserne giver rum for refleksion over familielivet, ny viden og fællesskab mellem de deltagende familier.

Højskolen i Højvangen er et koncept, hvor aktuelle og inspirerende emner kan tages op. Arrangementer laves i partnerskab med beboere eller andre aktører. Følg med på Projekt Højvangens facebookside, hvor arrangementerne annonceres.

Opgangen er områdets beboerblad, der udgives sammen med afdelingsbestyrelserne. Vi fortæller den gode historie om, hvad der sker. Redaktionen består af frivillige samt projektansatte.

Desuden samarbejder vi tæt med Skanderborg Kommune omkring en række aktiviteter så som sundhedstilbud, motionshold, socialpsykiatriens opsøgende arbejde, fritidspas, bydelsmødrene og Børnehuset i Højvangen.

Projekt Højvangen understøtter forskellige frivillige initiativer i området, som f.eks. Hundeskoven, Cykelværkstedet og “stop madspild-arrangementer”.

Der er desuden et cabarethold, der laver cabaret til Frivilligfesten, der er en fest for alle medhjælpere.

Bydelsmødre i Skanderborg er en selvstændig forening, men Projekt Højvangen understøtter foreningens arbejde. Bydelsmødrene holder til i Børnehuset på Grundtvigs Vej og mødes til månedsmøde den sidste tirsdag i måneden. De står desuden bag Kvindecafeen i Børnehuset, der er åben for alle kvinder hver tirsdag kl. 15-17.