Projekt Højvangen er en boligsocial helhedsplan, der har fokus på trivsel, fællesskab og naboskab mellem beboere i området.

Projektet er et samarbejde mellem Skanderborg Andelsboligforening (Grønnedalsparken) og Midtjysk Boligselskab (Poul la Coursvej), Skanderborg Kommune og Landsbyggefonden.

Projekt Højvangen sætter en række sociale initiativer i gang for st:

– bringe områdets mange ressourcer i spil

– skabe og styrke positive fællesskaber

– skabe ejerskab for eget liv og lokalområde

– skabe respekt og forståelse for hinandens forskellighed

– bryde negativ social arv

Helhedsplanen løber frem til 31/1- 2021

Vi arbejder indenfor tre indsatsområder:

Tryghed og trivsel
Forebyggelse og forældreansvar
Uddannelse og Beskæftigelse
Siden december 2007 har der været en boligsocial helhedsplan i området. 1. januar 2017 træder en ny fireårig projektperiode i kraft.

Loading...