Projekt Højvangen er en boligsocial helhedsplan, der har fokus på trivsel, fællesskab og naboskab mellem beboere i området.

Helhedsplanen er et samarbejde mellem Skanderborg Andelsboligforening (Grønnedalsparken) og Midtjysk Boligselskab (Poul la Coursvej), Skanderborg Kommune og Landsbyggefonden.

Projekt Højvangen sætter en række sociale initiativer i gang for st:

– bringe områdets mange ressourcer i spil

– skabe og styrke positive fællesskaber

– skabe ejerskab for eget liv og lokalområde

– skabe respekt og forståelse for hinandens forskellighed

– bryde negativ social arv

Vi arbejder indenfor tre indsatsområder:

Tryghed og trivsel
Forebyggelse og forældreansvar
Uddannelse og Beskæftigelse

Der har været helhedsplaner siden 2007, og den nuværende fireårige helhedsplan løber frem til 31/1-2021.

Loading...