Projekt Højvangen er en boligsocial helhedsplan, der har fokus på trivsel, fællesskab og naboskab mellem beboere i området.

Helhedsplanen er et samarbejde mellem Skanderborg Andelsboligforening (Grønnedalsparken) og Midtjysk Boligselskab (Poul la Coursvej), Skanderborg Kommune og Landsbyggefonden.

Projekt Højvangen sætter en række sociale initiativer i gang for st:

– bringe områdets ressourcer i spil

– skabe og styrke positive fællesskaber

– skabe ejerskab for eget liv og lokalområde

– skabe respekt og forståelse for forskelligheder

– bryde negativ social arv

Der har været helhedsplaner siden 2007, og den nuværende helhedsplan løber frem til 31/12-2021.

I februar 2021 er vi blevet prækvalificerede til at ansøge om en ny helhedsplan for området. Arbejdet med at beskrive en ny helhedsplan pågår frem til efteråret, hvor den endelige godkendelse af Landsbyggefonden, bestyrelserne i boligselskaberne og Byrådet i Skanderborg Kommune skal finde sted.

Loading...